Creative Production gaat nu ook gerobotiseerd kanten!

Robot kanten, wij doen het!
Gerobotiseerd kanten is kanten waarbij de menselijke activiteiten worden vervangen door een robot. Dit lijkt erg simpel, want daar is robot toch ook voor?

Dit zijn de overwegingen waarom we gekozen hebben voor de nieuwe bewerking;
– Seriegrootte
Het is belangrijk om voldoende seriegrootte te hebben wil je de kosten van het programmeren op een gelijk niveau krijgen aan de tijd die staat voor handmatig kanten. Wanneer je hiertoe niet in staat bent is er geen voordeel om gerobotiseerd te kanten. Hierdoor hebben we besloten dat de gerobotiseerd kantbank aangestuurd dient te worden met software welke zelf de coördinaten van de robotarm kan genereren zodat dit niet handmatig hoeft te gebeuren. Dit proces heeft een hogere nauwkeurigheid en gaat vele malen sneller. Tevens heeft de installatie een hogere inzetbaarheid omdat er niet handmatig geprogrammeerd hoeft te worden.

– Controle op maatvoering
Bij handmatig kanten kan er per zetting een maatvoering controle worden toegepast ter beoordeling van de kwaliteit. Bij gerobotiseerd kanten is dit een stuk lastiger. Alles goed of alles fout tot een menselijke controle, toch? Nou, dat hoeft niet! Onze installatie is voorzien van een actief hoekmeet systeem welke tijdens het buigen(kanten) de buighoek meet. Pas na het bereiken van de juiste hoek stopt de kantbank met doordrukken zodat de benodigde hoek bereikt is.

– Groei van volume plaatmateriaal
De voorbewerking van te bewerken producten kunnen zijn; persen, knippen of lasersnijden. Dit zijn mogelijkheden van Creative Production. Dit betekent dat de materialen dan nog vlak zijn doordat voorgaande bewerkingen in ons geval 2D zijn. 2 dimensionaal oftewel lengte keer breedte. Wanneer je gaat kanten ga je het geheel of een deel vervormen waardoor het diepte of hoogte krijgt, 3 dimensionaal. Dit betekent dat het volume groeit. Producten met een grote afmeting of producten waarvan het volume substantieel groeit zijn een beperking van de kantrobot. Het betekent de de afleg plaats snel vol is waardoor er veel handmatig werk bij komt kijken en waar is dan je voordeel? Een vraag die ons lang bezig gehouden heeft. Uiteindelijk was de oplossing simpel, er dienen ‘gewoon’ meer afleg plaatsen te komen waardoor het voordeel behouden blijft. Deze beslissing heeft wel voor een grote impact gezorgd. Het betekent, in ons geval, dat de robot op en neer dient te rijden om het verkregen volume goed te kunnen afleggen.

Voor deze installatie hebben we gekozen voor LVD. De reeds verkregen kennis in software en het kunnen koppelen van de nieuwe installatie met de bestaande software was een belangrijke overweging. Tevens vinden we dat LVD één van de beste kantbanken produceert en innovatief blijft. Kernwaardes waar Creative Production zich mee wil conformeren omdat wij dezelfde uitgangsposities hebben voor onze opdrachtgevers.

Benieuwd naar ons totale proces? Klik op de link en bekijk onze bedrijfsvideo!